بازدید: 10219 بازدید
عکس مطلب جلسه دوم هیئت زوارالزهرا

سخنرانی حاج آقا کشوری در هیئت زوار الزهراء (س) - قسمت دوم

مطالعه بیشتر