در صورتی که پخش آنلاین برای شما ایستاده بود، صفحه را رفرش  کنید.