عکس مطلب صندوق افسانه ای در کلش رویال
21 مرداد 1400

صندوق افسانه ای پادشاهان در کلش رویال

سلام من علیرضا بیایتی دار هستم. من در این فیلم صندوق افسانه ای پادشاهان در بازی کلش رویال را باز کردم.نگاه کنید این بازی را هم نصب کنید.