بازدید: 14131 بازدید
انواع قاب های سینمایی

به نام خدا

انواع قاب های سینمایی

1- نما های Extreme long shot (نمای خیلی باز)

این نما ها در سینما، بیشتر برای معرفی کردن مکان و مقیاس سوژه به کار می روند.

2- نما های Long shot (نمای باز)

این نما ها، برای نشان دادن کلی تمام سوژه به کار می روند. در بالا و پایین صفحه قسمت هایی با نام های Head room و feet room قابل مشاهده هستند که در تمامی نما های سینمایی باید رعایت شوند تا ارتباط مخاطب با فیلم از بین نرود. (در این نما من این دوبخش را نمایش دادم ولی در تمامی نما ها باید رعایت شوند.)

3- نما های Knee shot (نمای زانو)

این نما ها را بیشتر در فیلم های قدیمی هفت تیر کشی آمریکایی می توان مشاهده کرد. به دلیل اینکه سوژه هفت تیر خود را به کمر می بست، باید با نمای Knee shot از وی فیلمبرداری می شد تا هفت تیر سوژه در قاب دوربین باشد.

4- نما های Medium shot (نمای متوسط)

از این نما ها در سینما برای متمرکز شدن مخاطب به بالا تنه استفاده می کنند و این نما ها باید از کمر به بالا فیلمبرداری شوند. برای مثال شخصی درحال سخنرانی کردن است و ما از وی قصد فیلمبرداری داریم. ما قاب MS را انتخاب کنیم تا مخاطب با زبان بدن سخنران بیشتر ارتباط برقرار کند. ولی باید درنظر داشته باشیم که سخنران مثل تصویر بالا دست هایش در قاب دوربین باشد و یا آنها را درقاب حرکت دهد تا بیننده از مفهوم سخنرانی به نبودن دست سخنران در تصویر توجه نکند و و اگر توجه کند، این نشانه ی ضعف فیلمبردار است.

5- نما های Close up (نمای بسته)

در این قاب ها، موضوع اصلی صورت سوژه است و مخاطب را به صورت سوژه متمرکز می کند. (باید حدوداً از سینه به بالای سوژه فیلم گرفته شود).

6- نما های Extreme close up (نمای خیلی بسته)

از این نما ها بیشتر برای گرفتن اطلاعات دقیق و ریز صورت سوژه و انتقال احساسات استفاده می شود. برای مثال فیلمبرداری از دور چشم بازیگر برای نشان دادن گریه کردن وی یا فیلمبرداری خیلی بسته است از دهان سوژه که در حال خندیدن است و… .

7- نما های Insert (نمای جایگذاری)

این نما ها، نما هایی هستند که به تنهایی معنا ندارند. برای مثال دادن کلید از شخصی به شخص دیگر، رد و بدل چیزی و… .

امیدوارم که در فیلم هایتان این قاب های سینمایی را به دقت رعایت کنید. البته در ساخت فیلم تنها رعایت قاب های سینمایی مهم نیست بلکه باید حقه های سینمایی، تناسب تصویر و موسیقی، حتی نریشن گذاری روی فیلم و… را رعایت کنیم و یاد بگیریم.

حتما به مجموعه دوبرادر هم نگاهی بیندازید؛

دسته بندی “فیلم سازی”

مطالعه بیشتر