عکس مطلب تاریخچه ویندوز
12 دی 1400

ویندوز 1 ………………………………………………………………… سال ساخت : 1985 (میلادی) | 1363 – 1364 (شمسی) ویندوز 2 ………………………………………………………………… سال ساخت : 1987 (میلادی) | […]