عکس مطلب جلسه اول هیئت زوارالزهرا
26 فروردین 1400

هیئت زوار الزهراء (س) _ قسمت اول

سخنرانی حاج آقا کشوری در هیئت زوار الزهراء (س) – قسمت اول​​ صوت جلسه هیئت زوارالزهراء قسمت اول: قبلی بعدی