بازدید: 6743 بازدید
عکس مطلب جلسه اول هیئت زوارالزهرا

سخنرانی حاج آقا کشوری در هیئت زوار الزهراء (س) - قسمت اول​​

صوت جلسه هیئت زوارالزهراء قسمت اول:

مطالعه بیشتر