بازدید: 6598 بازدید
عکس مطلب قانون پایستگی دو

خلاصۀ فیلم: “علت و انگیزۀ دانش آموز به قتل رسیده را متهم اعتراف می‌کند… چگونه ممکن است دانش آموزی خودکشی کند؟!” ادامه را در فیلم مشاهده خواهید کرد.

کاری از
محمدمهدی حاجی حسینی طاحونه
محمدمهدی سپهری
محمدسعید زبردست

این کلیپ در کارگاه فیلمسازی دبیرستان مفید ساخته شده است!

کلیپ قانون پایستگی 1 را در اینجا مشاهده کنید!

کلیپ های کوتاه دیگر را در اینجا مشاهده کنید!

مطالعه بیشتر