بازدید: 7653 بازدید
عکس مطلب قانون پایستگی یک

خلاصۀ فیلم: “دانش آموزی به قتل رسیده است…. پلیسی علت آن را قانون پایستگی اعلام کرده است….. مگر این قانون چیست؟!”

ادامه را در فیلم مشاهده خواهید کرد.

کاری از :
محمدمهدی حاجی حسینی طاحونه
محمدمهدی سپهری
محمدسعید زبردست

این کلیپ در کارگاه فیلمسازی دبیرستان مفید ساخته شده است!

کلیپ قانون پایستگی 2 را در اینجا مشاهده کنید!

کلیپ های کوتاه دیگر را در اینجا مشاهده کنید!

مطالعه بیشتر