بازدید: 12949 بازدید
عکس مطلب با دشمنان خدا دشمن باش و با دوست خدا دوست

در این فیلم حاج آقا محمد حسین کشوری درباره اینکه چگونه می توانیم عبادت واقعی را حس کنیم و بتوانیم ولی خداوند باشیم.

پس این فیلم رو از دست نده!

مطالعه بیشتر