عکس مطلب شهید بهنام محمدی راد

شهید بهنام محمدی راد: بهنام در تاریخ 12 بهمن ماه 1345 در منزل پدر بزرگش در خرمشهر به‌دنیا آمد. جسه ای ریز…