عکس مطلب شهید حمیدرضا سیاهپوش
1 مهر 1400

سیدحمیدرضا سیاهپوش، 15 دی ماه 1347، در تهران به دنیا آمد. پدرش سید ابوطالب، خیاط بود و مادرش صدیقه نام داشت…