بازدید: 8538 بازدید
عکس مطلب گاوس

در این ویدئو من به شما روش گاوس رو برای جمع های طولانی مانند : 1+2+3…+99+100 را به شما آموزش می دهم.

اگه به نظرت این مطلب خوب بود حتما به مطلب یادآوری فصل اعداد صحیح پایه هفتم – کاربرگ ۱ هم یک نگاهی بینداز.

به یادآوری فصل اعداد صحیح پایه هفتم سر بزنید؛

دسته بندی “دروس مدرسه”

مطالعه بیشتر

بارگیری کاربرگ 2 - با جواب