عکس مطلب آموزش سایت سازی
28 شهریور 1400

وب سایت نویسی – جلسه اول

سلام سلام سید ابوالفضل موسوی هستم. مسلط به زبان های برنامه نویسی html ,php,python خب  در این جلسه قرار با اولین آموزش وبسایت […]