عکس مطلب هشدار برای صغری 11

فیلم هشدار برای صغرا 11 توسط محمدمهدی حاجی حسینی کارگردانی شده است. فیلم کوتاه چه خبر از قرنطینه؟ رو حتما مشاهده کنید!…