عکس مطلب جلسه یازدهم هیئت زوارالزهراء

صوت جلسه یازدهم هیئت زوارالزهراء

خلاصه جلسه یازدهم:

شرح ایام مبارک ذی الحجه به خصوص روز مباهله که عید بزرگ اسلامی می باشد که به تعبیر آیت الله جوادی آملی یکی از اعیادی است که مشابه واجب رُکنی در بزرگداشت آن روز تاریخی برای ما مسلمانان است.

مطالعه بیشتر